welkom bij een Slingertouw

Een Slingertouw is de naam van een stichting, gevestigd in het gebouw naast basisschool de Lanteerne. Gemeenschappelijk doel van stichting, school en opvang is om de leer- en leefomgeving voor kinderen te verrijken. Dat willen we bereiken door een verbinding te leggen tussen zorg, welzijn, educatie, opvang en dienstverlening voor alle kinderen, ook de kwetsbare.

In het gebouw naast de Lanteerne wordt onderwijs verzorgd. De tweetalige unit (Engels/Nederlands) heeft hier zijn plek. Verder heeft KION er een kinderdagverblijf voor de kleinsten, van 0 tot en met 4 jaar Er is buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 -12 jaar, eveneens door KION verzorgd. We hebben een prachtige tuin, waar van alles te ontdekken valt. Er kan geravot worden op de speelplaats. We doen samen aan sport, spel, theater en muziek. We vieren feest. Er zijn voorstellingen voor de leerlingen van school. Er vinden activiteiten op het gebied van techniek plaats.

Samenwerken

Integratie is een belangrijk principe. Alle kinderen in dit gebouw ontmoeten elkaar, werken en spelen met elkaar en vergroten daardoor hun vaardigheden. In het verlengde hiervan delen we een belangrijk pedagogisch uitgangspunt. Dat luidt dat we willen profiteren van en positief omgaan met de verschillen tussen kinderen. We passen dit toe in alle activiteiten die we ondernemen. We gaan uit van het talent van ieder kind en werken aan versterking ervan. Bovendien leggen we bij onze activiteiten de nadruk op werken met hoofd en handen en binnen en buiten leren. Tuin en speelomgeving zijn minstens zulke belangrijke leeromgevingen als het leslokaal of het leerplein binnen. Naast cognitieve uitdagingen moeten kinderen ook handelend de wereld kunnen ontdekken. We proberen dat o.a. te realiseren in het naschools aanbod dat we gezamenlijk organiseren.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen tot hun recht blijven komen en ook gezamenlijk activiteiten ondernemen, vindt er structureel en regelmatig overleg plaats tussen de betrokken organisaties.