Onderwijs: jenaplanschool de Lanteerne

De Lanteerne is een rooms-katholieke jenaplanschool met ongeveer 600 leerlingen en 40 leerkrachten, gelegen in de wijk Hees.

Een belangrijk uitgangspunt van jenaplanonderwijs is dat gebruik wordt gemaakt van verschillen tussen kinderen. Juist door die verschillen kunnen kinderen namelijk veel van elkaar leren. Leerlingen van verschillende leeftijden  worden daarom in stamgroepen bij elkaar geplaatst. In ons onderwijs speelt de afwisseling van gesprek, spel, werk en viering een belangrijke rol. De gezamenlijke weekopening en weeksluiting zijn voorbeelden daarvan.

Tweetalig jenaplanonderwijs bij De Lanteerne

Sinds het begin van schooljaar 2012-2013 is er voor ouders de mogelijkheid om bij De Lanteerne te kiezen voor tweetalig (Nederlands- Engels) jenaplan-basisonderwijs.

In samenwerking met de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Instituut voor Leraar en School (ILS, RU) en Early Bird, ontwikkelen wij dit tweetalige basisonderwijs (TPO), dat vormkrijgt binnen onze unit 'De Roos'.

In 'De Roos', en vanaf augustus 2014 ook in de 'de Lotus', volgen de kinderen hetzelfde programma als kinderen in de reguliere groepen van onze school. Daarnaast en tegelijkertijd bouwen ze hun woordenschat in de Engelse taal spelenderwijs op via spel, muziek, kringactiviteiten en begeleiding tijdens werkmomenten in de Engelse taal. De activiteiten in de Engelse taal worden verzorgd door (near)native speakers, docenten van de HAN en stagiaires van de Academische Pabo, die de Engelse taal op een hoog niveau beheersen.

Per leeftijdsgroep is er plaats voor 12 kinderen. Jaarlijks kunnen er daarom 12 nieuwe 4-jarigen instromen. Aan inschrijving voor de tweetalige unit zijn geen speciale voorwaarden verbonden, ieder kind kan deelnemen. Omdat de ontwikkeling van tweetalige onderwijs gepaard gaat met extra kosten, vragen wij ouders wel om een extra financiĆ«le bijdrage. Bij meer dan 12 inschrijvingen voor het volgend schooljaar zullen we werken met een wachtlijst. Neem voor meer informatie contact op met Hans Thissen via directie(at)delanteerne.nl