Schets van een dagdeel...

  • Een onderbouw-, een middenbouw- en een bovenbouwgroep komen rustig binnen en gaan zitten in de grote kring in het midden van het Leerplein. De meeste kinderen komen met de stamgroepleerkracht en een taakplanning. Van te voren is er tussen deze groepen contact geweest om af te stemmen. Bv over het recept voor de Proeverij.
  • Elke leerpleinperiode wordt geopend door middel van een gedicht, verhaal, muziek, observatie.
  • Aan de hand van de planning bespreken we in de kring wat we vandaag denken te gaan onderzoeken, leren en maken. De kinderen (leren te) benoemen, wat ze vandaag komen doen. Geven antwoord op de volgende vragen: "Wat wil ik vandaag bereiken?" Waar ga ik dat doen en wie of wat heb ik ervoor nodig? Voor de kleuters zal dit meestal hun eigen juf doen.
  • Medewerkers (onderwijsassistenten, leerkrachten, studenten, ouders,vrijwilligers) staan klaar om hulp te bieden.
  • Kinderen die kunnen beginnen gaan aan de slag, de anderen helpen we op weg.
  • Alle kinderen zijn bezig met hun opdracht. Ze helpen elkaar. Wanneer dat niet lukt wordt de begeleider om hulp gevraagd.
  • Aan het eind van de activiteit is er in het atelier een kort evaluatiemoment (schriftelijk of mondeling onder leiding van een medewerker).
  • Alle deelnemers zorgen er samen voor dat het atelier netjes wordt achtergelaten.
  • We sluiten af in de kring en laten elkaar zien of vertellen wat we gemaakt en geleerd hebben.