Leerplein

Het onderwijs is in beweging. De veranderende samenleving vraagt ook om veranderend, eigentijds onderwijs - in het belang van de kinderen.

Wij willen onze kinderen goed voorbereiden op hun toekomst.

Om nog beter te voldoen aan de leer- en onderzoekbehoefte van onze kinderen hebben we een Leerplein ingericht.

Dit Leerplein geeft de kinderen de mogelijkheid om hun talenten te leren herkennen en vanuit die talenten zich verder te ontwikkelen.

De kenmerken van het jenaplan zijn van toepassing op het Leerplein: wereldoriënterend, zinzoekend, coöperatief/samenwerkend en adaptief/passend.

We werken vanuit de ontmoeting. Alle leeftijden kunnen met elkaar spreken en werken, aan elkaar leren en van elkaar leren. Kinderen en volwassenen benaderen elkaar vanuit een respectvolle houding.

Om een beeld te geven wat er gebeurt op het Leerplein klikt u hier.

Alle groepen hebben één keer in de week anderhalf uur de tijd om op het Leerplein aan onderzoeken/ opdrachten/ taken te werken die ze vanuit de stamgroep of het niveau meenemen.

De kinderen plannen (leren) zelf te plannen in tijd en activiteiten. Ook met wie ze eventueel willen samenwerken bepalen ze zelf. De stamgroepleerkracht begeleidt dit proces van plannen en evalueren.

We werken in vaste ateliers. Regelmatig hebben we ook aanbod vanuit mensen die ons iets speciaals te bieden hebben.

Voor een impressie van het Leerplein klik hier!