Wereldoriëntatie op het Leerplein

"Kinderen bereiden zich voor op hun toekomst"

Het onderwijs is in beweging. De veranderende samenleving vraagt om andere vaardigheden dan de kennis en competenties uit het verleden. Dit betekent veranderend, eigentijds onderwijs - in het belang van de kinderen. De Lanteerne kiest hierbij voor vraaggestuurd leren waarbij kinderen vanuit eigen interesses en talenten op zoek kunnen naar antwoorden. Om nog beter te voldoen aan deze leer- en onderzoekbehoefte van onze kinderen hebben we een Leerplein ingericht.

Het Leerplein met zijn ateliers en begeleiders biedt onze kinderen extra mogelijkheden en ruimte om vragen rondom het thema van de wereldoriëntatie te onderzoeken. Elke unit komt één keer in de week anderhalf uur op het Leerplein. Alle kinderen binnen de unit van 4 t/m 12 jaar kunnen met elkaar spreken en werken, aan elkaar leren en van elkaar leren. We houden natuurlijk rekening met de verschillen tussen kinderen. Naarmate een kind meer aan kan, verwachten we ook meer wat betreft het zelfverantwoordelijk leren.

Het planbord met de pictogrammen
Door middel van pictogrammen duiden we de verschillende ateliers aan, deze ateliers zijn op het Leerplein te vinden. In de tabel hieronder staat per atelier beschreven welke mogelijke leervragen er zijn, deze zijn puur ter inspiratie voor de kinderen. De vragen hebben vooral te maken met het thema van de wereldoriëntatie.

 Ateliers.jpg

Voor een impressie van het Leerplein klik hier!