Naar jenaplanschool De Lanteerne?
Kiest u voor tweetalig jenaplanonderwijs? Klik hier!
Kiest u voor regulier jenaplanonderwijs, volg dan onderstaande stappen.
 
Eerst langs Schoolwijzer Nijmegen
Als u uw zoon of dochter voor het nieuwe schooljaar wilt inschrijven op onze school, moet u hem of haar eerst aanmelden via de website van Schoolwijzer Nijmegen. (Klik op het logo hierboven.)
 
Voorkeursscholen
Bij het aanmelden via Schoolwijzer Nijmegen moet u minimaal 3 voorkeursscholen opgeven en maximaal 6. Als jenaplanschool De Lanteerne uw meest favoriete school is, zet u die op positie 1.
 
Plafonds
U moet meerdere voorkeursscholen opgeven omdat er altijd een kans is dat er geen plek meer is op jenaplanschool De Lanteerne. Elke school heeft namelijk een plafond voor groep 1 en voor de school als geheel. Een plafond is een maximaal aantal kinderen. De Nijmeegse Schoolbesturen bepalen elk jaar opnieuw hoe hoog de plafonds zijn. Voor de scholen in Nijmegen-Noord (Waalsprong) gelden geen plafonds.
 
Voorrangsregels
Schoolwijzer Nijmegen wijst beschikbare schoolplekken toe volgens een aantal voorrangsregels. Regels die zijn vastgesteld door de gezamenlijke Nijmeegse schoolbesturen. Die regels zorgen ervoor dat het toewijzen van schoolplekken eerlijk en rechtvaardig verloopt. Deze voorrangsregels vindt u terug op de website van Schoolwijzer Nijmegen.
 
Vóór 1 maart aanmelden
Als u uw kind aanmeldt voor een nieuw schooljaar, doe dit dan voor 1 maart voorafgaand aan dat schooljaar. Tussen 1 maart en 1 april worden de beschikbare plekken toegewezen aan de kinderen die dan al zijn aangemeld. Als uw kind daar bij zit, maakt hij of zij de meeste kans op een plek op jenaplanschool De Lanteerne.
 
Plaatsingsadvies
Voor 1 april ontvangt u van Schoolwijzer Nijmegen bericht over de school waar uw kind terecht kan. Dat heet het plaatsingsadvies. De Nijmeegse schoolbesturen hebben bepaald dat dit advies bindend is. U kunt er niet tegen in bezwaar gaan. Wel kunt u de Commissie Heroverweging vragen het plaatsingsadvies te herzien. Hoe dat moet en onder welke voorwaarden, leest u op de website van Schoolwijzer Nijmegen.
 
Inschrijven op jenaplanschool De Lanteerne
Nadat u het plaatsingsadvies heeft ontvangen, neemt u binnen 2 kalenderweken telefonisch contact op met jenaplanschool De Lanteerne. Want u moet uw kind nog officieel inschrijven op jenaplanschool De Lanteerne. Tevens sturen wij u het inschrijfformulier per e-mail toe. Nadat u het volledig heeft ingevuld, stuurt u het per omgaande aan ons retour. Daarna ontvangt u van ons een bevestiging. U kunt uw eventuele vragen of opmerkingen ook per e-mail aan ons stellen.
 
Intakegesprek
U krijgt ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging van ons voor een intakegesprek.
 
Let op: stuur een kopie van het plaatsingsadvies mee met het inschrijfformulier. Heeft u geen plaatsingsadvies van Schoolwijzer Nijmegen ontvangen waarin onze school staat vermeld, dan mogen wij uw zoon of dochter niet inschrijven.