Kindcentrum in oprichting

In onderwijsland spreken  politici, beleidsambtenaren, schoolbesturen, directeuren en leraren al jaren over het concept 'integraal kindcentrum'. Een lofwaardige constellatie, waarin scholen samenwerken met kinderopvang, peuterspeelzaal en welzijnsorganisatie en eventuele andere relevante instanties in de directe omgeving van de school.

Kinderen en ouders doen een appel op ons om met elkaar af te stemmen zodat we recht doen aan ieders behoeften en talenten. Dit vraagt om transformatie van een institutionele, gefragmenteerde en aanbodgeoriënteerde benadering van zorg, opvang en onderwijs naar ontwikkelarrangementen die het individuele kind en ouder als uitgangspunt en als regisseur van het werkproces neemt.

Dit proces van afstemmen, van ontwikkelen naar een IKC,  zijn we als jenaplanschool de Lanteerne in 2011 gestart met het KION en Stichting 'n Slingertouw. Op management -en op bestuursniveau.

In de lente van 2013 kwamen negen grote schoolbesturen en hun wethouders in Maastricht bij elkaar in het zogeheten Pettelaaroverleg. Stichting Conexus was één van deze besturen waaronder de Lanteerne valt.

De uitkomst was helder: We wachten niet langer meer af, ondanks de belemmeringen van wet - en regelgeving gaan we daadkrachtig op zoek naar mogelijkheden om snel tot de instelling van Integrale Kindcentra te komen.

De besturen en lokale politici zijn ervan overtuigd dat het belang van het kind daarmee ten zeerste wordt gediend. Ze maken zich sterk voor o.a.:

 • Een instituut voor onderwijs en ontwikkeling voor kinderen van 0 t/m 13 jaar;
 • Het hele jaar open, bijv. 5 á 6 dagen per week, 12 uur per dag van 07.00u-19.00u);
 • Aanbod in sport, spel, kunst en cultuur, natuur en duurzaamheid;
 • Eén leiding en een integrale benadering van personeel, financiën en huisvesting, gericht op doorgaandeontwikkeling van kinderen;
 • Eén visie;
 • Eén pedagogisch kader;
 • Eén dagprogramma;
 • Eén medezeggenschap.

IKC de Lanteerne is vanaf 2011 samen op weg:

 • Er een notitie uitgebracht: Project 1, Expeditie naar een IKC in Nijmegen West.
 • Tekeningen herinrichting gebouw, liggen klaar met  financiële onderbouwing;
 • Ontwerp herinrichting natuurlijke speelomgeving;
 • Tweewekelijks overleg MT en KC in de personen MT Lanteerne, regiomanager Kion, directeur Slingertouw;
 • Gezamenlijk gebruik diverse ruimtes;


Grotere kaart weergeven