Tweetalige peutergroep Bloem

Peutergroep Bloem is een tweetalige peutergroep. De voertaal op de peutergroep is Nederlands, daarnaast bieden we activiteiten in het Engels aan. We gebruiken hiervoor de methode van Early Bird: Benny's Playground. Elke ochtend rond het fruitmoment (snacktime) komt Benny in de groep. Benny is een grote handpop die uitsluitend Engels spreekt. We zingen dan bijvoorbeeld Engelse liedjes, lezen een Engels boek of spelen een spelletje in het Engels. We laten kinderen zo op een speelse manier in aanraking komen met de Engelse taal. We werken veel met pictogrammen om het Engels te ondersteunen. Ook wordt er gebruik gemaakt van ander ondersteunend materiaal, bijvoorbeeld met bekende kinderboeken in het Engels of beeldmateriaal (digitale prentenboeken of filmpjes). Het doel is niet om kinderen Engels te leren, maar om ze op een leuke manier in contact te brengen met de Engelse taal, als onderdeel van een breed aanbod van activiteiten op alle ontwikkelingsgebieden. We doen dit op een speelse en leuke manier die aansluit bij hun ontwikkeling. Een eventuele overstap naar de tweetalige unit van De Lanteerne wordt zo versoepeld.

De peutergroep bevindt zich in het gebouw van de tweetalige unit van basisschool De Lanteerne (De Roos). De samenwerking met het onderwijs is dan ook belangrijk. We werken samen aan thema's en kinderen ontmoeten elkaar en spelen samen in de gezamenlijke hal. De pedagogisch medewerker die op Bloem werkt is academisch geschoold in de Engelse taal en heeft daarnaast een diploma dat voldoet aan de eisen van de Wet Kinderopvang. De peutergroep heeft één groepsruimte, voor maximaal 14 kinderen. Deze ligt naast het lokaal van de tweetalige Unit van De Lanteerne en deelt de gezamenlijke aangrenzende speelhal. De groep bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw en is te bereiken via een trap. Er wordt door de pedagogisch medewerkers veel aandacht besteed aan het (aanleren van) veilig de trap op en af gaan. De peutergroep maakt gebruik van het aangrenzende speelplein en heeft eigen fietsjes en materiaal. Aan de achterzijde van het gebouw is een natuur‐ en ontdektuin waar ook regelmatig gebruik van gemaakt wordt.

Bloem start de ochtend altijd om 8.45 uur. De ouders kunnen nog even met hun kind zitten om een puzzel te maken of een boekje te lezen. Om 9.00 uur nemen alle ouders afscheid. Tussen 11.30 tot 11.45 uur worden de kinderen weer opgehaald.