Tweetalig jenaplanonderwijs in De Lanteerne

Sinds het begin van schooljaar 2012-2013 is er voor ouders de mogelijkheid om bij De Lanteerne te kiezen voor tweetalig (Nederlands- Engels) jenaplan-basisonderwijs.

In samenwerking met de Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen (HAN) en het Instituut voor Leraar en School (ILS, RU) en Early Bird, ontwikkelen wij dit tweetalige basisonderwijs (TPO), dat vorm krijgt binnen onze unit 'De Roos'.

In 'De Roos' volgen de kinderen hetzelfde programma als kinderen in de reguliere groepen van onze school. Daarnaast en tegelijkertijd bouwen ze hun woordenschat in de Engelse taal spelenderwijs op via spel, muziek, kringactiviteiten en begeleiding tijdens werkmomenten in de Engelse taal. De activiteiten in de Engelse taal worden verzorgd door (near)native speakers, docenten van de HAN en stagiaires van de Academische Pabo, die de Engelse taal op een hoog niveau beheersen.

Per leeftijdsgroep is er in de unit plaats voor 12 kinderen. Jaarlijks kunnen er daarom 12 nieuwe 4-jarigen instromen. Aan inschrijving voor de tweetalige unit zijn geen speciale voorwaarden verbonden, ieder kind kan deelnemen. Omdat de ontwikkeling van tweetalig onderwijs gepaard gaat met extra kosten, vragen wij ouders om een vrijwillige bijdrage van €750 per schooljaar. Voor het tweede kind geldt een bijdrage van €400 per schooljaar en elk volgend kind €250 per schooljaar.

In januari 2014 is de Lanteerne door staatssecretaris Dekker, samen met 12 andere basisscholen in Nederland, geselecteerd voor de pilot Tweetalig Primair Onderwijs.

Jonge kinderen krijgen spelenderwijs onderwijs in een vreemde taal. Zij spreken veel beter Engels dan kinderen die pas later kennismaken met Engels. Aandacht voor een vreemde taal blijkt niet ten koste te gaan van het Nederlands. Ook tijdens de pilot vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar het taalvaardigheidsniveau Engels en het effect op het Nederlands.

Indien uw enthousiasme gewekt is voor het tweetalig onderwijs en u wenst meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vul dan het informatieformulier in. Er wordt dan op korte termijn contact met u opgenomen.