De BOV is er voor alle ouders!

lle ouders van de kinderen op de Lanteerne zijn lid van de oudervereniging (OV).

Uit deze oudervereniging is het bestuur van de oudervereniging (BOV) gevormd. Het bestuur van de OV probeert de belangen van alle ouders zo goed mogelijk te behartigen.

We vinden het belangrijk bij de school betrokken te zijn en te worden, om zo bij te kunnen dragen aan een goede sfeer binnen de school, waarin het kind zich optimaal kan ontwikkelen en zich veilig en gewaardeerd voelt. Hierbij zijn korte lijnen tussen de ouders en de school belangrijk.

We zijn betrokken bij activiteiten waarbij participatie van ouders gewenst is.

Het bestuur vergadert ongeveer tweemaandelijks met het management. Onderwerpen voor deze vergadering kunnen zowel door de ouders als door de school worden aangedragen. Terugkoppeling van besproken zaken vindt veelal via het weekbulletin van De Lanteerne plaats.

Wij staan open voor verbetersuggesties, wensen en onderwerpen  die u als ouder in wilt brengen. Dit kan door contact op te nemen met een van ons of via het E-mailadres BOV(at)delanteerne.nl.

Huidige samenstelling van het BOV

William van der Aa

Janneke Voeten

Andres Schuuring

Jeroen Ritzer

Jelle Zeller

Petra Stolwijk

Maurits Meijers

Martijn Frieling