Informatie

Wij hanteren een continurooster. Daarbij gelden de volgende schooltijden voor alle kinderen:

maandag t/m vrijdag 08:30u - 14:15u
woensdag 08:30u - 12:15u

Alle kinderen blijven samen met hun stamgroepleerkracht over.

Toegang tot de school                                                                                                                   Tien minuten voor aanvang van de lestijden, om 8:20u, zijn de kinderen welkom in de groepen. Voor 8:20u wordt u verzocht buiten te wachten. Voor de kinderen geldt: als je eenmaal binnen bent, ga je niet weer opnieuw naar buiten. Om 8:30u starten we met de lessen. Voor de ouders van de jongste kleuters is het van belang te weten, dat het doorgaans verstandig is om na 8:30u naar huis te gaan. Dan zijn kleuters snel gewend en wordt hun 'beginnersangst' niet bevestigd. Komt u op school om uw kind te halen dan verzoeken wij u buiten te wachten.

 

In samenwerking met Een Slingertouw en KION stellen wij voor na schooltijd menu's samen voor opvang en activiteiten. Klik hier voor meer informatie.

 

De Jaarkalender 2019-2020 is beschikbaar via de SocialSchools agenda.

Klik hier voor het vakantierooster 2019-2020.

Klik hier voor de schoolgids en de bijbehorende jaarbijlage.

Klik hier voor een overzicht met opendagen. (informatiebijeenkomst nieuwe ouders)

Klik hier voor het protocol hoofdluis.

Klik hier voor het pestprotocol.

Klik hier voor het indienen van een verlofaanvraag.