welkom bij een Slingertouw

Een Slingertouw is de naam van het multifunctioneel kindercentrum dat gevestigd is in het gebouw naast basisschool de Lanteerne. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er onder en na schooltijd terecht voor verschillende activiteiten. Het gaat om activiteiten vanuit onderwijs (De Lanteerne), opvang (KION) en zorg (Kleur Kinder- en Jeugdzorg). Zo wordt het tweetalige onderwijs vanuit de Lanteerne in dit gebouw georganiseerd. Er is buitenschoolse opvang, voor kinderen met en zonder een beperking. Peutergroep Bloem heeft ook onderdak. In deze groep wordt ook op een speelse manier Engels gesproken en geoefend. We hebben een prachtige tuin, waar van alles te ontdekken valt. Er kan geravot worden op de speelplaats. We doen samen aan sport, spel, theater en muziek. We vieren feest. Er zijn voorstellingen voor de leerlingen van school. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD Gelderland Zuid houden hier hun onderzoeken. Er vinden activiteiten op het gebied van techniek plaats.

samen werken

Gemeenschappelijk doel is om de leer- en leefomgeving voor kinderen te verrijken. Dat willen we bereiken door een verbinding te leggen tussen zorg, welzijn, educatie, opvang en dienstverlening voor alle kinderen, ook de kwetsbare.

Integratie is een belangrijk principe. Alle kinderen in dit gebouw ontmoeten elkaar, werken en spelen met elkaar en vergroten daardoor hun vaardigheden. In het verlengde hiervan delen we een belangrijk pedagogisch uitgangspunt. Dat luidt dat we willen profiteren van en positief omgaan met de verschillen tussen kinderen. We passen dit toe in alle activiteiten die we ondernemen. We gaan uit van het talent van ieder kind en werken aan versterking ervan. Bovendien leggen we bij onze activiteiten de nadruk op werken met hoofd en handen. Naast cognitieve uitdagingen moeten kinderen ook handelend de wereld kunnen ontdekken. We proberen dat o.a. te realiseren in het naschools aanbod dat we gezamenlijk organiseren. Met onderwijs, opvang en zorg zijn we de mogelijkheden tot het 'bouwen' van een kindcentrum aan het onderzoeken.

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen tot hun recht blijven komen en ook gezamenlijk activiteiten ondernemen, vindt er structureel en regelmatig overleg plaats tussen de betrokken organisaties.

Stichting Een Slingertouw is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het gebouw, de speelplaats en de tuin.